Lofoten
senja tromso

18 - 27 Oct 2019

ทัวร์หมู่เกาะโลโฟเทน เซนย่า ทรอมโซ ล่าแสงเหนือ (ติดวันหยุดวันปิยมหาราช) เก็บทุกไฮไลท์ของหมู่เกาะโลโฟเทน กิจกรรมจับปูและทานปูไม่อั้น เดิน Hike สวยๆ ที่เกาะเซนย่า ขึ้นกระเช้าเมืองทรอมโซ ล่าแสงเหนือทุกคืน