top of page

Norway

Senja - Tromso
ทัวร์เซนย่า - ทรอมโซ สนุกปลายฤดูร้อน

10 - 16 สิงหาคม 2562

(ช่วงวันหยุดวันแม่)

ทัวร์เซนย่า - ทรอมโซ 7 วัน 4 คืน

สำหรับผู้เดินทางที่รักการผจญภัย หรือ ผู้ชื่นชอบถ่ายภาพแนว Landscape

กำหนดการเดินทาง : วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2562 (ช่วงวันหยุดวันแม่ ลางาน 4 วัน)

รับผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด 6 ท่าน

นำทริปโดย

บี ผู้นำเที่ยว พร้อมพาคุณพจญภัยและดูแลคุณตลอดทริป

เบิร์ด ช่างภาพประจำทริป ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพแนว Landscape Photography – ยินดีสอน แชร์ประสบการณ์ และถ่ายภาพสวยๆ ให้คุณเอาไปอวดคนอื่นอย่างปลาบปลื้มได้แน่นอน

 

Mitty Motto ขอเสนอเส้นทางใหม่ ทัวร์เกาะเซนย่า และ ทรอมโซ ตอนเหนือ ประเทศนอร์เวย์ ที่มีเส้นทางเดิน hike ทั้งแบบสั้นๆ และแบบยาวหน่อยๆ ขึ้นเขาสวยๆ มุมใหม่ๆ ที่ยังไม่ค่อยมีคนไทยเดินทางไปมากนัก เหมาะสำหรับนักเดินทางแนวผจญภัย หรือ นักเดินทางถ่ายภาพแนว Landscape คุณจะได้ประสบการณ์การท่องเที่ยวไม่เหมือนใครและยังได้ภาพสวยๆ กลับมาอวดบนโซเซียลอีกด้วย

Senja Fjord by Mitty Motto

แผนการเดินทาง ทัวร์เซนย่า-ทรอมโซ 10 - 16 สิงหาคม 2562

วันที่ 1 : 10 ส.ค. 2562 Bangkok - Helsinki

 • เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบิน Finnair เที่ยวบินที่ AY144 เวลา 23.25น. ไปยังเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

 

วันที่ 2 : 11 ส.ค. 2562 Helsinki - Oslo - Andenes

 • เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เวลา 5.55น. และรอต่อเครื่องประมาณ 1 ชม. 40 นาที แล้วจึงเดินทางด้วยสายการบิน Finnair เที่ยวบินที่ AY991 เวลา 7.35น. ไปยังกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เครื่องลงเวลา 8.05น.

 • จากนั้น ต่อเครื่องภายในประเทศ เพื่อบินต่อไปยังสนามบิน Bardufoss ด้วยสายการบิน Norwegian เที่ยวบินที่ DY332 เวลา 13.40น. ถึงเมือง Bardufoss เวลา 15.30น.

 • ออกเดินทางไปยังเมือง Andenes ด้วยเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากและเช็คอินโรงแรม Lankanholmen หรือเทียบเท่า

วันที่ 2-3 : 12 - 13 ส.ค. 2562 Andenes - Senja

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอ๊าท์

 • นำท่านขึ้นเรือชมนกพัฟฟิน นกน่ารักท้องขาว หลังดำ ปากจงอยสีสันสดใส ขาและเท้าสีส้มแสด ที่จะหาชมได้เพียงช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

 • จากนั้น พาท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยังเกาะเซนย่า

 • พาท่านเดิน hike ขึ้นเขาไปยังจุดชมวิวและถ่ายภาพแสงเช้า แสงเย็น รอบเกาะเซนย่า อาทิ เขา Segla, Bergsbotn, Tungeneset และมุมสุดยอด ดังระดับโลก อื่นๆ ที่แม้แต่ใน google maps ก็ไม่มีบอกไว้ แต่เราไปสำรวจมาให้คุณก่อนแล้ว (ระยะทางเดิน hike ไป-กลับ มีตั้งแต่ 3 - 7 กม. และมีทั้งชันมาก และชันปกติ)

 • เช็คอินโรงแรม Mefjord Brygge หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 : 14 ส.ค. 2562 Senja - Tromso

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอ๊าท์

 • พาท่านเดินทางเข้าตัวเมืองทรอมโซ ชมสถานที่สำคัญๆ ของตัวเมือง และขึ้นกระเช้าเพื่อชมวิวสูงของตัวเมืองทรอมโซและถ่ายแสงยามเย็น

 • เช็คอินโรงแรม Sydspissen Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 : 15 ส.ค. 2562 Tromso - Oslo - Helsinki

 • พาท่านไปยังสนามบิน Tromso เพื่อขึ้นเครื่องบินไปยังกรุงออสโล ด้วยสายการบิน SAS เที่ยวบินที่ SK4403 เวลา 6.35น. ไปยังกรุงออสโล เวลา 8.30น.

 • จากนั้น ออกเดินทางจากกรุงออสโล ด้วยสายการบิน Finnair เที่ยวบินที่ AY914 เวลา 13.15น. ถึงกรุงเฮลซิงกิ เวลา 15.40น. รอต่อเครื่อง 1 ชม. 50 นาที เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ด้วยสายการบิน Finnair เที่ยวบินที่ AY141 เวลา 17.30น.

วันที่ 6 : 16 ส.ค. 2562 Bangkok

 • กลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 7.15น. โดยสวัสดิภาพ

โปรดทราบข้อมูลสำคัญสำหรับทัวร์เซนย่า-ทรอมโซ:

 • เนื่องจากตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ มีลักษณะเป็นเกาะใน Arctic Circle จึงอาจมีสภาพอากาศแปรปรวนบ้าง ดังนั้น แผนการเดินทางอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงทั้งความปลอดภัยและผลประโยชน์สูงสุดของผู้ร่วมทริปทั้งหมด

 • ยานพาหนะ เป็นรถตู้ 8 ที่นั่ง ซึ่งบริเวณเก็บสัมภาระมีจำกัด จึงต้องขอความกรุณานำกระเป๋าขนาดใหญ่ไม่เกิน 26 นิ้ว ต่อ 1 ท่าน (Checked Baggage น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. ตามข้อกำหนดของสายการบิน)

 • เนื่องจากการเดินทางเป็นแบบ Road Trip และเดิน hike ขึ้นเขา การทานอาหารจะเป็นแนว ถึงตรงไหน สะดวกตรงไหน หาทานกันตรงนั้น หรือ อาหารบางมื้ออาจจะต้องซื้อแบบแพค หรืออาหารแบบทานง่าย เพื่อเป็นเสบียงในช่วงเวลาที่ขึ้นเขา และระหว่างการรอแสงเพื่อถ่ายภาพ

 • การทำวีซ่าเชงเก้นเพื่อไปประเทศนอร์เวย์ จะต้องยื่นเรื่องกับ VFS ประเทศนอร์เวย์ โดยเราจะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารใบสมัครและแผนการเดินทาง เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่า ซึ่งจะนัดหมายกันอีกครั้ง ประมาณ 1.5 - 2 เดือนก่อนวันเดินทาง

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง รวมถึงกรณีที่ท่านไม่สามารถเช็คอินได้ทันตามเวลาของสายการบินและเที่ยวบินนั้นๆ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ระบุความรับผิดชอบไว้ หรือตามประเภทตั๋วเครื่องบินที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าทริปให้ท่านได้

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน : 59,000 บาท

 

ค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าโรงแรมที่พัก และอาหารเช้าตลอดโปรแกรมการเดินทาง

คืนที่ 1 : Lankanholmen (ห้องพัก Apartment แบบ 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)

คืนที่ 2-3 : Mefjord Brygge (ห้องคู่ Double หรือ Twin ห้องน้ำส่วนตัว)

คืนที่ 4 : Sydspissen Hotel (ห้องคู่ Double หรือ Twin ห้องน้ำส่วนตัว)

*** สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่านเดียว ทางเราจะจัดหาเพื่อนร่วมห้องให้โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการพักเดี่ยวแต่อย่างใด ***

 • ค่าเช่ารถ ค่าเรือเฟอร์รี่ ค่าตั๋วรถไฟ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการเดินทาง ได้แก่ ค่าน้ำมัน, ค่าที่จอดรถ และอื่นๆ

 • ค่าขึ้นกระเช้าเมืองทรอมโซ

 • ค่าขึ้นเรือชมนกพัฟฟิน

 • บริการถ่ายภาพและสอนการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ท่านละไม่เกิน 500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ และในประเทศ 

*** กรุณารอแจ้งยืนยันการเดินทางจากผู้นำทริป ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเที่ยวบิน กรณีที่มีเที่ยวบินที่ราคาย่อมเยากว่า และยังคงเดินทางได้ตามโปรแกรมที่แจ้งไว้เช่นเดิม ***

 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น

 • ค่าประกันการเดินทางสำหรับวีซ่าเชงเก้น

 • ค่าทิปพนักงานบริการ (ถ้ามี)

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ เช่น ค่า sim card ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

 

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • จองวันที่จอง : ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยจะถือลำดับการชำระค่ามัดจำเป็นสำคัญ

 • ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 62 : ชำระมัดส่วนที่เหลือทั้งหมด

หากลูกค้าชำระไม่ตรงตามกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของลูกค้า

 

การชำระเงินค่าทริป - กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
ชื่อบัญชี : บริษัท มิตตี้ มอตโต้ จำกัด

 • ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี 408-249139-4

 • ธ.กสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี 030-1-59697-9

 • ธ.กรุงเทพ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี 040-8-05009-4

 • Prompt Pay ID 13 หลัก 010-556-011-6725

 • รับชำระด้วยบัตรเครดิต VISA, MasterCard และบัญชี PayPal

หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งกลับพร้อมส่งหน้า Passport ให้ด้วยนะคะ

 

การยกเลิกทริป โดยลูกค้า หรือวีซ่าไม่ผ่าน

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60-90 วัน หัก 15,000 บาท

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30-60 วัน หัก 25,000 บาท

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-30 วัน หัก 50,000 บาท

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1-15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้

กรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำ หรือ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย เหตุความรุนแรงทางการเมือง ฯลฯ บริษัทฯ ยินดีคืนค่ามัดจำ / ค่าบริการ ที่ลูกค้าได้ชำระเงินมาแล้วทั้งหมด (กรณีที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการซื้อตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้า บริษัทฯ จะคืนส่วนที่ได้รับการ refund จากสายการบินตามข้อกำหนดของประเภทตั๋วเครื่องบินนั้นๆ)

 

เมื่อท่านชําระค่ามัดจําแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด และเป็นการยืนยันการจองทริป อย่างเป็นทางการ

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจในบริการของ Mitty Motto ค่ะ

...“Stop Dreaming, Start Living”...

#mittymotto #ทัวร์ต่างประเทศ #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์นอร์เวย์ #ทัวร์ทรอมโซ #ทัวร์เซนย่า #tromso #senja #เส้นทางใหม่ #ทัวร์ถ่ายภาพ #ทัวร์ผจญภัย #hiking #เดินTrail #Puffin #AtlanticBird

ทัวร์ senja by Mitty Motto
ทัวร์ senja by Mitty Motto
ทัวร์ senja by Mitty Motto
ทัวร์ senja by Mitty Motto
ทัวร์ senja by Mitty Motto
ทัวร์ senja by Mitty Motto
ทัวร์ senja by Mitty Motto
ทัวร์ senja by Mitty Motto
ทัวร์ senja by Mitty Motto
ทัวร์ senja by Mitty Motto
ทัวร์ senja by Mitty Motto
ทัวร์ senja by Mitty Motto
ทัวร์ senja by Mitty Motto
ทัวร์ senja by Mitty Motto
ทัวร์ senja by Mitty Motto
bottom of page