ทัวร์เซนย่า - ทรอมโซ 7 วัน 4 คืน

สำหรับผู้เดินทางที่รักการผจญภัย หรือ ผู้ชื่นชอบถ่ายภาพแนว Landscape

กำหนดการเดินทาง : วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2562 (ช่วงวันหยุดวันแม่ ลางาน 4 วัน)

รับผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด 6 ท่าน

นำทริปโดย

บี ผู้นำเที่ยว พร้อมพาคุณพจญภัยและดูแลคุณตลอดทริป

เบิร์ด ช่างภาพประจำทริป ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพแนว Landscape Photography – ยินดีสอน แชร์ประสบการณ์ และถ่ายภาพสวยๆ ให้คุณเอาไปอวดคนอื่นอย่างปลาบปลื้มได้แน่นอน

 

Mitty Motto ขอเสนอเส้นทางใหม่ ทัวร์เกาะเซนย่า และ ทรอมโซ ตอนเหนือ ประเทศนอร์เวย์ ที่มีเส้นทางเดิน hike ทั้งแบบสั้นๆ และแบบยาวหน่อยๆ ขึ้นเขาสวยๆ มุมใหม่ๆ ที่ยังไม่ค่อยมีคนไทยเดินทางไปมากนัก เหมาะสำหรับนักเดินทางแนวผจญภัย หรือ นักเดินทางถ่ายภาพแนว Landscape คุณจะได้ประสบการณ์การท่องเที่ยวไม่เหมือนใครและยังได้ภาพสวยๆ กลับมาอวดบนโซเซียลอีกด้วย

แผนการเดินทาง ทัวร์เซนย่า-ทรอมโซ 10 - 16 สิงหาคม 2562

วันที่ 1 : 10 ส.ค. 2562 Bangkok - Helsinki

 • เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบิน Finnair เที่ยวบินที่ AY144 เวลา 23.25น. ไปยังเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

 

วันที่ 2 : 11 ส.ค. 2562 Helsinki - Oslo - Andenes

 • เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เวลา 5.55น. และรอต่อเครื่องประมาณ 1 ชม. 40 นาที แล้วจึงเดินทางด้วยสายการบิน Finnair เที่ยวบินที่ AY991 เวลา 7.35น. ไปยังกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เครื่องลงเวลา 8.05น.

 • จากนั้น ต่อเครื่องภายในประเทศ เพื่อบินต่อไปยังสนามบิน Bardufoss ด้วยสายการบิน Norwegian เที่ยวบินที่ DY332 เวลา 13.40น. ถึงเมือง Bardufoss เวลา 15.30น.

 • ออกเดินทางไปยังเมือง Andenes ด้วยเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากและเช็คอินโรงแรม Lankanholmen หรือเทียบเท่า

วันที่ 2-3 : 12 - 13 ส.ค. 2562 Andenes - Senja

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอ๊าท์

 • นำท่านขึ้นเรือชมนกพัฟฟิน นกน่ารักท้องขาว หลังดำ ปากจงอยสีสันสดใส ขาและเท้าสีส้มแสด ที่จะหาชมได้เพียงช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

 • จากนั้น พาท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยังเกาะเซนย่า

 • พาท่านเดิน hike ขึ้นเขาไปยังจุดชมวิวและถ่ายภาพแสงเช้า แสงเย็น รอบเกาะเซนย่า อาทิ เขา Segla, Bergsbotn, Tungeneset และมุมสุดยอด ดังระดับโลก อื่นๆ ที่แม้แต่ใน google maps ก็ไม่มีบอกไว้ แต่เราไปสำรวจมาให้คุณก่อนแล้ว (ระยะทางเดิน hike ไป-กลับ มีตั้งแต่ 3 - 7 กม. และมีทั้งชันมาก และชันปกติ)

 • เช็คอินโรงแรม Mefjord Brygge หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 : 14 ส.ค. 2562 Senja - Tromso

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอ๊าท์

 • พาท่านเดินทางเข้าตัวเมืองทรอมโซ ชมสถานที่สำคัญๆ ของตัวเมือง และขึ้นกระเช้าเพื่อชมวิวสูงของตัวเมืองทรอมโซและถ่ายแสงยามเย็น

 • เช็คอินโรงแรม Sydspissen Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 : 15 ส.ค. 2562 Tromso - Oslo - Helsinki

 • พาท่านไปยังสนามบิน Tromso เพื่อขึ้นเครื่องบินไปยังกรุงออสโล ด้วยสายการบิน SAS เที่ยวบินที่ SK4403 เวลา 6.35น. ไปยังกรุงออสโล เวลา 8.30น.

 • จากนั้น ออกเดินทางจากกรุงออสโล ด้วยสายการบิน Finnair เที่ยวบินที่ AY914 เวลา 13.15น. ถึงกรุงเฮลซิงกิ เวลา 15.40น. รอต่อเครื่อง 1 ชม. 50 นาที เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ด้วยสายการบิน Finnair เที่ยวบินที่ AY141 เวลา 17.30น.

วันที่ 6 : 16 ส.ค. 2562 Bangkok

 • กลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 7.15น. โดยสวัสดิภาพ

โปรดทราบข้อมูลสำคัญสำหรับทัวร์เซนย่า-ทรอมโซ:

 • เนื่องจากตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ มีลักษณะเป็นเกาะใน Arctic Circle จึงอาจมีสภาพอากาศแปรปรวนบ้าง ดังนั้น แผนการเดินทางอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงทั้งความปลอดภัยและผลประโยชน์สูงสุดของผู้ร่วมทริปทั้งหมด

 • ยานพาหนะ เป็นรถตู้ 8 ที่นั่ง ซึ่งบริเวณเก็บสัมภาระมีจำกัด จึงต้องขอความกรุณานำกระเป๋าขนาดใหญ่ไม่เกิน 26 นิ้ว ต่อ 1 ท่าน (Checked Baggage น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. ตามข้อกำหนดของสายการบิน)

 • เนื่องจากการเดินทางเป็นแบบ Road Trip และเดิน hike ขึ้นเขา การทานอาหารจะเป็นแนว ถึงตรงไหน สะดวกตรงไหน หาทานกันตรงนั้น หรือ อาหารบางมื้ออาจจะต้องซื้อแบบแพค หรืออาหารแบบทานง่าย เพื่อเป็นเสบียงในช่วงเวลาที่ขึ้นเขา และระหว่างการรอแสงเพื่อถ่ายภาพ

 • การทำวีซ่าเชงเก้นเพื่อไปประเทศนอร์เวย์ จะต้องยื่นเรื่องกับ VFS ประเทศนอร์เวย์ โดยเราจะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารใบสมัครและแผนการเดินทาง เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่า ซึ่งจะนัดหมายกันอีกครั้ง ประมาณ 1.5 - 2 เดือนก่อนวันเดินทาง

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง รวมถึงกรณีที่ท่านไม่สามารถเช็คอินได้ทันตามเวลาของสายการบินและเที่ยวบินนั้นๆ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ระบุความรับผิดชอบไว้ หรือตามประเภทตั๋วเครื่องบินที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าทริปให้ท่านได้

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน : 59,000 บาท

 

ค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าโรงแรมที่พัก และอาหารเช้าตลอดโปรแกรมการเดินทาง

คืนที่ 1 : Lankanholmen (ห้องพัก Apartment แบบ 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)

คืนที่ 2-3 : Mefjord Brygge (ห้องคู่ Double หรือ Twin ห้องน้ำส่วนตัว)

คืนที่ 4 : Sydspissen Hotel (ห้องคู่ Double หรือ Twin ห้องน้ำส่วนตัว)

*** สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่านเดียว ทางเราจะจัดหาเพื่อนร่วมห้องให้โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการพักเดี่ยวแต่อย่างใด ***

 • ค่าเช่ารถ ค่าเรือเฟอร์รี่ ค่าตั๋วรถไฟ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการเดินทาง ได้แก่ ค่าน้ำมัน, ค่าที่จอดรถ และอื่นๆ

 • ค่าขึ้นกระเช้าเมืองทรอมโซ

 • ค่าขึ้นเรือชมนกพัฟฟิน

 • บริการถ่ายภาพและสอนการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ท่านละไม่เกิน 500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ และในประเทศ 

*** กรุณารอแจ้งยืนยันการเดินทางจากผู้นำทริป ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเที่ยวบิน กรณีที่มีเที่ยวบินที่ราคาย่อมเยากว่า และยังคงเดินทางได้ตามโปรแกรมที่แจ้งไว้เช่นเดิม ***

 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น

 • ค่าประกันการเดินทางสำหรับวีซ่าเชงเก้น

 • ค่าทิปพนักงานบริการ (ถ้ามี)

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ เช่น ค่า sim card ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

 

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • จองวันที่จอง : ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยจะถือลำดับการชำระค่ามัดจำเป็นสำคัญ

 • ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 62 : ชำระมัดส่วนที่เหลือทั้งหมด

หากลูกค้าชำระไม่ตรงตามกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของลูกค้า

 

การชำระเงินค่าทริป - กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
ชื่อบัญชี : บริษัท มิตตี้ มอตโต้ จำกัด

 • ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี 408-249139-4

 • ธ.กสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี 030-1-59697-9

 • ธ.กรุงเทพ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี 040-8-05009-4

 • Prompt Pay ID 13 หลัก 010-556-011-6725

 • รับชำระด้วยบัตรเครดิต VISA, MasterCard และบัญชี PayPal

หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งกลับพร้อมส่งหน้า Passport ให้ด้วยนะคะ

 

การยกเลิกทริป โดยลูกค้า หรือวีซ่าไม่ผ่าน

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60-90 วัน หัก 15,000 บาท

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30-60 วัน หัก 25,000 บาท

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-30 วัน หัก 50,000 บาท

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1-15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้

กรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำ หรือ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย เหตุความรุนแรงทางการเมือง ฯลฯ บริษัทฯ ยินดีคืนค่ามัดจำ / ค่าบริการ ที่ลูกค้าได้ชำระเงินมาแล้วทั้งหมด (กรณีที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการซื้อตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้า บริษัทฯ จะคืนส่วนที่ได้รับการ refund จากสายการบินตามข้อกำหนดของประเภทตั๋วเครื่องบินนั้นๆ)

 

เมื่อท่านชําระค่ามัดจําแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด และเป็นการยืนยันการจองทริป อย่างเป็นทางการ

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจในบริการของ Mitty Motto ค่ะ

...“Stop Dreaming, Start Living”...

#mittymotto #ทัวร์ต่างประเทศ #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์นอร์เวย์ #ทัวร์ทรอมโซ #ทัวร์เซนย่า #tromso #senja #เส้นทางใหม่ #ทัวร์ถ่ายภาพ #ทัวร์ผจญภัย #hiking #เดินTrail #Puffin #AtlanticBird

contact

Mitty Motto Co.,Ltd. (Bangkok, Thailand)

​Email : mittymotto@gmail.com
Tel: 065-395-3916

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
 • LINE_Icon_edited

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09034