ทัวร์รัสเซีย

1 - 6 มิ.ย. 62

ทัวร์รัสเซีย ครบทุกไฮไลท์ 2 นครใหญ่ทั้งมอสโควและเซนต์ปีเดอร์สเปิร์ก ชื่นชมความยิ่งใหญ่ อลังการ และความงดงามของสถาปัตยกรรมแห่งประเทศรัสเซีย

ค่าทริป:

39,000 บาท

ทัวร์รัสเซีย

15 - 21 ก.ค. 62

ทัวร์รัสเซีย ครบทุกไฮไลท์ 2 นครใหญ่ทั้งมอสโควและเซนต์ปีเดอร์สเปิร์ก ชื่นชมความยิ่งใหญ่ อลังการ และความงดงามของสถาปัตยกรรมแห่งประเทศรัสเซีย

ค่าทริป:

49,000 บาท

contact

Mitty Motto Co.,Ltd. (Bangkok, Thailand)

​Email : mittymotto@gmail.com
Tel: 065-395-3916

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • LINE_Icon_edited

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09034