top of page

Russia

Moscow - St. Petersburg
ทัวร์รัสเซีย ไฮไลท์เมืองมอสโคว-เซนต์ปีเตอร์สเปิร์ก

1 - 6 มิถุนายน 2562

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง : วันที่ 1 - 6 มิ.ย. 2562 

รับผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด 8 ท่าน

 

นำทริปโดย

เบิร์ด ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพแนว Landscape Photography – ยินดีสอน แชร์ประสบการณ์ และถ่ายภาพสวยๆ ให้คุณเอาไปอวดคนอื่นอย่างปลาบปลื้มได้แน่นอน

บี ผู้ที่พร้อมบริการ ให้คำแนะนำ ถ่ายภาพ และพาคุณพจญภัยและดูแลคุณตลอดทริป

 

Mitty Motto ขอเสนอทัวร์เปิดใหม่ ทริปสั้นๆ สำหรับคนลางานได้น้อยวัน สู่นครดังแห่งประเทศรัสเซีย ทั้งมอสโควและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ครบทุกไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของทั้งสองเมือง ไม่ว่าจะเป็นจตุรัสแดง, มหาวิหารนักบุญเบซิล, มหาวิหารเซ็นต์ เดอ ซาร์เวีย, โบสถ์หยดเลือด, พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ, พระราชวังแคทเธอรีน และอื่นๆ อีกมากมาย

 

ไม่ว่าจะกล้องใหญ่ กล้องเล็ก หรือ กล้องมือถือ ก็ถ่ายสวยๆ ได้เหมือนกัน Mitty Motto จัดทริปให้เหมาะกับผู้รักการเดินทางทุกรูปแบบ มีเวลาให้ดื่มด่ำกับสถานที่สวยๆ ชมเมืองน่ารักๆ เข้าใจวัฒนธรรม ความเป็นมา สร้างเสริมประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้กับคุณ

ทัวร์รัสเซีย by Mitty Motto

แผนการเดินทาง ทัวร์รัสเซีย 1 - 6 มิ.ย. 2562

วันที่ 1 : 1 มิ.ย. 2562 Bangkok – Moscow

 • เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบิน Qatar เที่ยวบินที่ QR837 เวลา 02.35น. ไปยังเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ เครื่องลงเวลา 05.30น. รอต่อเครื่องบินประมาณ 1 ชม. 15 นาที แล้วเดินทางต่อด้วย สายการบิน Qatar เที่ยวบินที่ QR233 เวลา 06.45น. ไปยังกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย เครื่องลงเวลา 11.55น.

 • พาท่านเดินทางเข้าตัวเมืองมอสโคว ด้วยรถไฟ Aeroexpress

 • ชมความงดงามและความเป็นเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟใต้ดิน ไม่ว่าจะเป็นสถานี Komsomolskaya, Ploschad Revolyutsii, Novoslobodskaya และ Mayakovskaya

 • เช็คอินโรงแรม Courtyard by Marriott Moscow Paveletskaya Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2 : 2 มิ.ย. 2562 Moscow - Red Square - St. Basil's Cathedral - Cathedral of Christ the Saviour - Arbat Street

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • นำท่านไปยังจตุรัสแดง Red Square และเข้าชมพระราชวังเครมลิน, มหาวิหารนักบุญเบซิล และ มหาวิหารเซ็นต์ เดอ ซาร์เวีย

 • จากนั้น เดินอิสระตามอัธยาศัย ที่ถนนอาบัต แล้วจึงกลับที่พัก

 

วันที่ 3 : 3 มิ.ย. 2562 Moscow - St. Petersburg

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอ๊าท์

 • ออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟ เพื่อขึ้นรถไฟความเร็วสูง ถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเปิร์ก

 • พาท่านเดินบนถนนหลัก Nesvky Prospekt ของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเปิร์ก อิสระช้อปปิ้งและทานอาหารตามอัธยาศัย

 • เช็คอินโรงแรม Allegro Hotel Ligovsky Prospekt หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 : 4 มิ.ย. 2562 Peterhof - Catherine Palace

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • พาท่านเดินทางออกไปยังพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน ชมความยิ่งใหญ่ของพื้นที่สวนและน้ำพุมากมาย โดยเฉพาะน้ำพุรูปปั้นทองคำที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ซึ่งทุกคนต้องการที่จะได้ชื่นชมซักครั้ง

 • จากนั้น นำท่านไปยังพระราชวังแคทเธอรีน ที่เมืองพุชกิ้น เข้าชมความประณีตงดงามและการออกแบบห้องต่างๆ รวมถึงห้องอำพันที่โด่งดัง ที่ประดับด้วยอำพันทั้งผนังและเพดาน เหลืองอร่าม ตรึงใจยิ่งนัก

 • เดินทางกลับเข้าเมืองเซนต์ปีเตอร์สเปิร์ก กลับที่พัก

 

วันที่ 5 : 5 มิ.ย. 2562 St. Petersburg - Peter and Paul Fortress - Church of the Savior on the Spilled Blood - Hermitage

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • พาท่านเข้าชมสถานที่สำคัญของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเปิร์ก เช่น ป้อมปราการปีเตอร์แอนด์ปอลด์ ซึ่งในเขตป้อมนี้ มีวิหารที่เป็นหลุมฝังศพของราชวงศ์ของประเทศรัสเซียด้วย จากนั้น นำท่านไปยังโบสถ์แห่งหยดเลือด ซึ่งตั้งอยู่บนจุดที่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ และสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์

 • นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจหรือพระราชวังฤดูหนาว ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ะมีขนาดใหญ่และรวมรวมผลงานศิลปะหาได้ยากไว้กว่า 2 ล้านชิ้น

 • พาท่านไปยังสนามบิน และออกเดินทางจากประเทศรัสเซีย ด้วยสายการบิน Qatar เที่ยวบินที่ QR282 เวลา 23.00น. ไปยังเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ 

 

วันที่ 6 : 6 มิ.ย. 2562 Bangkok

 • เครื่องลงถึงกรุงโดฮาเวลา 05.00น. รอต่อเครื่องบินประมาณ 3 ชม. แล้วเดินทางต่อด้วย สายการบิน Qatar เที่ยวบินที่ QR832 เวลา 08.00น. กลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 19.00น. โดยสวัสดิภาพ

โปรดทราบข้อมูลสำคัญสำหรับทัวร์รัสเซีย:

 • การเดินทางส่วนใหญ่จะใช้รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถไฟ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถแท๊กซี่ หรือการเดิน เนื่องจากการขับรถ-จอดรถในตัวเมืองใหญ่จะเสียเวลาและไม่คล่องตัว เพื่อให้ท่านได้มีเวลาชมสถานที่ต่างๆ ได้มากที่สุด (ทั้งนี้ สำหรับการเที่ยวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเปิร์ก วันที่ 4-5 จะเป็นรถตู้)

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรม ตามความเหมาะสม การจัดการเวลา และลำดับของแต่ละสถานที่ รวมถึงไกด์ท้องถิ่น ทั้งนี้ สถานที่ท่องเที่ยวจะยังคงไปได้ตามโปรแกรมที่ระบุไว้

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง รวมถึงกรณีที่ท่านไม่สามารถเช็คอินได้ทันตามเวลาของสายการบินและเที่ยวบินนั้นๆ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ระบุความรับผิดชอบไว้ หรือตามประเภทตั๋วเครื่องบินที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าทริปให้ท่านได้

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน : 39,000 บาท

 

ค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าโรงแรมที่พัก 3-4 ดาว และอาหารเช้าตลอดโปรแกรมการเดินทาง

*** สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่านเดียว ทางเราจะจัดหาเพื่อนร่วมห้องให้โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการพักเดี่ยวแต่อย่างใด ***

 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการเดินทาง ได้แก่ ตั๋วรถไฟ ตั๋วรถไฟฟ้าใต้ดิน รถแท๊กซี่ และอื่นๆ

 • ค่าบริการของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม

 • บริการถ่ายภาพและสอนการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ราคา ณ วันที่ 25 พ.ย. 61 อยู่ที่ประมาณ 23,000 – 25,000 บาท)

*** กรุณารอแจ้งยืนยันการเดินทางจากผู้นำทริป ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเที่ยวบิน กรณีที่มีเที่ยวบินที่ราคาย่อมเยากว่า และยังคงเดินทางได้ตามโปรแกรมที่แจ้งไว้เช่นเดิม ***

 • ค่าประกันการเดินทาง

 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น

 • ค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือ พนักงานขับรถ (ประมาณ 2 USD ต่อคน ต่อวัน)

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ เช่น ค่า sim card ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

 

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • จองวันที่จอง : ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยจะถือลำดับการชำระค่ามัดจำเป็นสำคัญ

 • ภายในวันที่ 30 เม.ย. 62 : ชำระมัดส่วนที่เหลือทั้งหมด

หากลูกค้าชำระไม่ตรงตามกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของลูกค้า

 

การชำระเงินค่าทริป - กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
ชื่อบัญชี : บริษัท มิตตี้ มอตโต้ จำกัด

 • ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี 408-249139-4

 • ธ.กสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี 030-1-59697-9

 • ธ.กรุงเทพ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี 040-8-05009-4

 • Prompt Pay ID 13 หลัก 010-556-011-6725

 • รับชำระด้วยบัตรเครดิต VISA, MasterCard และบัญชี PayPal

หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งกลับพร้อมส่งหน้า Passport ให้ด้วยนะคะ

 

การยกเลิกทริป โดยลูกค้า หรือวีซ่าไม่ผ่าน

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60-90 วัน หัก 10,000 บาท

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30-60 วัน หัก 20,000 บาท

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-30 วัน หัก 30,000 บาท

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1-15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้

กรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำ หรือ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย เหตุความรุนแรงทางการเมือง ฯลฯ บริษัทฯ ยินดีคืนค่ามัดจำ / ค่าบริการ ที่ลูกค้าได้ชำระเงินมาแล้วทั้งหมด (กรณีที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการซื้อตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้า บริษัทฯ จะคืนส่วนที่ได้รับการ refund จากสายการบินตามข้อกำหนดของประเภทตั๋วเครื่องบินนั้นๆ)

 

เมื่อท่านชําระค่ามัดจําแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด และเป็นการยืนยันการจองทริป อย่างเป็นทางการ

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจในบริการของ Mitty Motto ค่ะ

...“ Stop Dreaming, Start Living ”...

 

#mittymotto #ทัวร์ต่างประเทศ #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์รัสเซีย #มอสโคว #เซนต์ปีเตอร์สเปิร์ก #russia #moscow #stpetersburg #summer

ทัวร์รัสเซีย by Mitty Motto
ทัวร์รัสเซีย by Mitty Motto
ทัวร์รัสเซีย by Mitty Motto
ทัวร์รัสเซีย by Mitty Motto
ทัวร์รัสเซีย by Mitty Motto
ทัวร์รัสเซีย by Mitty Motto
ทัวร์รัสเซีย by Mitty Motto
ทัวร์รัสเซีย by Mitty Motto
ทัวร์รัสเซีย by Mitty Motto
ทัวร์รัสเซีย by Mitty Motto
ทัวร์รัสเซีย by Mitty Motto
ทัวร์รัสเซีย by Mitty Motto
ทัวร์รัสเซีย by Mitty Motto
bottom of page