top of page

Switzerland
Peak Mission
 

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิตยอดเขาโด่งดัง

18 - 25 พฤษภาคม 2562
(ติดวันหยุดวันวิสาขบูชา)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland Peak Mission 8 วัน 6 คืน

กำหนดการเดินทาง : วันที่ 18 - 25 พ.ค. 2562 (ติดวันหยุดวันวิสาขบูชา ลางาน 4 วัน)

รับผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด 6 ท่าน

 

นำทริปโดย

เบิร์ด ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพแนว Landscape Photography – ยินดีสอน แชร์ประสบการณ์ และถ่ายภาพสวยๆ ให้คุณเอาไปอวดคนอื่นอย่างปลาบปลื้มได้แน่นอน

บี ผู้ที่พร้อมบริการ ให้คำแนะนำ ถ่ายภาพ และพาคุณพจญภัยและดูแลคุณตลอดทริป

 

Mitty Motto ขอเสนอทัวร์เปิดใหม่ พิชิตยอดเขาอันโด่งดังของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เอาใจมนุษย์เงินเดือน ลาหยุดไม่กี่วัน วนครบไฮไลท์เมืองดัง เช่น Bern, Montreux, Zermatt, Interlaken และ Luzern

 

ไม่ว่าจะกล้องใหญ่ กล้องเล็ก หรือ กล้องมือถือ ก็ถ่ายสวยๆ ได้เหมือนกัน Mitty Motto จัดทริปให้เหมาะกับผู้รักการเดินทางทุกรูปแบบ มีเวลาให้ดื่มด่ำกับสถานที่สวยๆ ชมเทือกเขางามๆ ชมเมืองน่ารักๆ ได้ทำกิจกรรมหลากหลาย สร้างเสริมประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้กับคุณ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ By Mitty Motto

แผนการเดินทาง ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 18 - 25 พ.ค. 2562

วันที่ 1 : 18 พ.ค. 2562 Bangkok – Zurich

 • เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบิน Swiss เที่ยวบินที่ LX181 เวลา 13.05น. ไปยังเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เครื่องลงเวลา 19.35น.

 • นำท่านเช็คอินโรงแรม Villmergen Swiss Quality Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2 : 19 พ.ค. 2562 Zurich - Bern - Montreux

 • รับประทานอาหารเช้า (รวมในค่าทริป) และเช็คเอ๊าท์

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง Bern เมืองโบราณมรดกโลก พาท่านเดินชมตัวเมือง สวนหมี และสวนกุหลาบ ชมวิวมุมสูงของเมือง

 • จากนั้น เดินทางไปยังเมือง Montreux เพื่อเข้าชมปราสาท Chillon ซึ่งเป็นปราสาทยุคกลางสร้างตั้งแต่ 1,000 กว่าปีที่แล้ว และเคยใช้เป็นคุกในสมัยก่อน มีประวัติยาวนานที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก และเปิดโอกาสให้ท่านได้เดินชมความสวยงามของเมือง Montreux ติดทะเลสาบเจนีวา

 • เช็คอินโรงแรม Ermitage หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 : 20 พ.ค. 2562 Montreux – Zermatt

 • รับประทานอาหารเช้า (รวมในค่าทริป) และเช็คเอ๊าท์

 • ออกเดินทางไปยังเมือง Täsch เพื่อนั่งรถไฟต่อเข้าเมือง Zermatt ซึ่งเป็นเมืองปลอดรถยนต์ เพื่อคงรักษาสภาพเมืองเก่าและสภาพแวดล้อมของเมือง

 • จากนั้น นำท่านขึ้นยอดเขา Gornergrat ซึ่งเป็นยอดเขาที่สามารถชมวิวภูเขา Matterhorn ได้อย่างชัดเจน

 • เช็คอินโรงแรม BEST WESTERN Hotel Butterfly หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 : 21 พ.ค. 2562 Zermatt – Interlaken - Grindelwald

 • รับประทานอาหารเช้า (รวมในค่าทริป) และเช็คเอ๊าท์

 • นำท่านขึ้นยอดเขา Matterhorn Glacier Paradise เพื่อชมวิวภูเขา Matterhorn ได้อย่างใกล้ชิด

 • จากนั้น นั่งรถไฟกลับไปยังเมือง Täsch แล้วเดินทางต่อไปยังเมือง Interlaken และต่อขึ้นยอดเขา Harder Klum ซึ่งเป็นจุดชมวิวเทือกเขาและทะเลสาบ 2 ทะเลสาบ ทั้ง Thunersee และ Brienzersee

 • เช็คอินโรงแรม Jungfrau Lodge, Swiss Mountain Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 : 22 พ.ค. 2562 Jungfrau - First - Grindelwald

 • รับประทานอาหารเช้า (รวมในค่าทริป)

 • นำท่านขึ้นยอดเขา Jungfrau ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป โดยนั่งรถไฟชมวิวสวยๆ ระหว่างทาง 

 • จากนั้น พาท่านเดินเล่นในเมืองเล็กๆ Grindelwald แล้วจึงขึ้นกระเช้าไปยังยอดเขา First เดิน Cliff Walkให้หวาดเสียวโต้สายลมเย็นของหุบเขาสวิส

 • เข้าพักที่โรงแรมเดิม

 

วันที่ 6 : 23 พ.ค. 2562 Lauterbrunnen – Luzern

 • รับประทานอาหารเช้า (รวมในค่าทริป) และเช็คเอ๊าท์

 • นำท่านเดินชมเมือง Lauterbrunnen และน้ำตกสูงของเมือง Staubbach Waterfall

 • จากนั้น เดินทางไปยังเมือง Luzern พาท่านเดินชมสะพานไม้อันเก่าแก่ของเมือง Chapel Bridge และอนุสรณ์สิงโต Lion Monument เปิดโอกาสให้ท่านอิสระเดินเล่น ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 • เช็คอินโรงแรม Hotel Balm หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 7 : 24 พ.ค. 2562 Luzern – Zurich

 • รับประทานอาหารเช้า (รวมในค่าทริป) และเช็คเอ๊าท์

 • นำท่านเดินทางไปยังเมืองซูริค พาท่านเดินชมเมืองเก่า และให้ท่านอิสระเดินเล่น ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 • ออกเดินทางจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยสายการบิน Swiss เที่ยวบินที่ LX180 เวลา 17.55น.

 

วันที่ 8 : 25 พ.ค. 2562 Zurich– Bangkok

 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลงเวลา 9.35น. โดยสวัสดิภาพ

โปรดทราบข้อมูลสำคัญสำหรับทัวร์สวิตเซอร์แลนด์:

 • ยานพาหนะ เป็นรถตู้ 8 ที่นั่ง บริเวณเก็บสัมภาระมีจำกัด จึงต้องขอความกรุณานำกระเป๋าขนาดใหญ่ไม่เกิน 26 นิ้ว ต่อ 1 ท่าน (Checked Baggage น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. และ Carry-on Baggage น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. ตามข้อกำหนดของสายการบิน)

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการจองประเภทยานพาหนะตามความเหมาะสมของจำนวนผู้ร่วมทริปและลักษณะของทริป

 • เนื่องจากการเดินทางเป็นแบบ Road Trip การทานอาหารจะเป็นแนว ถึงตรงไหน สะดวกตรงไหน หาทานกันตรงนั้น หรือ อาหารบางมื้ออาจจะต้องซื้อแบบ Fast Food และรับประทานบนรถ เพื่อทำเวลาไปสถานที่ถัดๆ ไปให้ครบได้ตามโปรแกรม 

 • การทำวีซ่าเชงเก้น ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต้องยื่นผ่านตัวแทน TLScontact โดยเราจะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารใบสมัครและแผนการเดินทาง เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่า ซึ่งจะนัดหมายกันอีกครั้ง ประมาณ 1.5-2 เดือนก่อนวันเดินทาง 

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง รวมถึงกรณีที่ท่านไม่สามารถเช็คอินได้ทันตามเวลาของสายการบินและเที่ยวบินนั้นๆ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ระบุความรับผิดชอบไว้ หรือตามประเภทตั๋วเครื่องบินที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าทริปให้ท่านได้

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน : 85,000 บาท

 

ค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าโรงแรมที่พัก 3-4 ดาว และอาหารเช้าตลอดโปรแกรมการเดินทาง ดังนี้

  1. Villmergen Swiss Quality Hotel (Apartment 2 ห้องนอน 4 ท่าน ห้องน้ำส่วนตัว)

  2. Ermitage (ห้องพักคู่ ห้องน้ำส่วนตัว)

  3. BEST WESTERN Hotel Butterfly (ห้องพักคู่ ห้องน้ำส่วนตัว)

  4. Jungfrau Lodge, Swiss Mountain Hotel (ห้องพักคู่ ห้องน้ำส่วนตัว) พัก 2 คืน

  5. Hotel Balm (ห้องพักคู่ ห้องน้ำส่วนตัว)

*** สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่านเดียว ทางเราจะจัดหาเพื่อนร่วมห้องให้โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการพักเดี่ยวแต่อย่างใด ***

 • ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการเดินทาง ได้แก่ ค่าน้ำมัน, ค่าที่จอดรถ และอื่นๆ

 • ค่าเข้าชม Chillon Castle

 • ค่าขึ้นรถไฟ ไป-กลับ จากเมือง Täsch ถึงเมือง Zermatt

 • ค่าขึ้นยอดเขา Gornergrat

 • ค่าขึ้นยอดเขา Matterhorn Glacier Paradise

 • ค่าขึ้นยอดเขา Harder Klum

 • ค่าขึ้นยอดเขา Jungfrau

 • ค่าขึ้นยอดเขา First

 • บริการถ่ายภาพและสอนการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ราคา ณ วันที่ 13 พ.ย. 61 อยู่ที่ประมาณ 24,000 – 26,000 บาท)

*** กรุณารอแจ้งยืนยันการเดินทางจากผู้นำทริป ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเที่ยวบิน กรณีที่มีเที่ยวบินที่ราคาย่อมเยากว่า และยังคงเดินทางได้ตามโปรแกรมที่แจ้งไว้เช่นเดิม ***

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น

 • ค่าประกันการเดินทาง

 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น ที่ไม่ได้ระบุรวมในรายการข้างต้น (อยู่ที่วันละ 1,000 – 1,500 บาท ขึ้นอยู่กับเลือกรับประทาน)

 • ค่าทิปพนักงานบริการ (ถ้ามี)

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ เช่น ค่า sim card ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

 

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • จองวันที่จอง : ชำระค่ามัดจำท่านละ 30,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยจะถือลำดับการชำระค่ามัดจำเป็นสำคัญ

 • ภายในวันที่ 15 ก.พ. 62 : ชำระค่ามัดจำครั้งที่ 2 ท่านละ 25,000 บาท

 • ภายในวันที่ 15 มี.ค. 62 : ชำระมัดส่วนที่เหลือทั้งหมด

หากลูกค้าชำระไม่ตรงตามกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของลูกค้า

 

การชำระเงินค่าทริป - กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
ชื่อบัญชี : บริษัท มิตตี้ มอตโต้ จำกัด

 • ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี 408-249139-4

 • ธ.กสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี 030-1-59697-9

 • ธ.กรุงเทพ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี 040-8-05009-4

 • Prompt Pay ID 13 หลัก 010-556-011-6725

 • รับชำระด้วยบัตรเครดิต VISA, MasterCard และบัญชี PayPal

หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งกลับพร้อมส่งหน้า Passport ให้ด้วยนะคะ

 

การยกเลิกทริป โดยลูกค้า หรือวีซ่าไม่ผ่าน

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน หัก 25,000 บาท

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45-90 วัน หัก 60,000 บาท

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-45 วัน หัก 80,000 บาท

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1-15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้

กรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำ หรือ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย เหตุความรุนแรงทางการเมือง ฯลฯ บริษัทฯ ยินดีคืนค่ามัดจำ / ค่าบริการ ที่ลูกค้าได้ชำระเงินมาแล้วทั้งหมด (กรณีที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการซื้อตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้า บริษัทฯ จะคืนส่วนที่ได้รับการ refund จากสายการบินตามข้อกำหนดของประเภทตั๋วเครื่องบินนั้นๆ)

 

เมื่อท่านชําระค่ามัดจําแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด และเป็นการยืนยันการจองทริป อย่างเป็นทางการ

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจในบริการของ Mitty Motto ค่ะ

...“ Stop Dreaming, Start Living ”...

 

#mittymotto #ทัวร์ต่างประเทศ #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ #switzerland #peakmission #famousmountains #ยอดเขาสวิตเซอร์แลนด์ #เทือกเขาสวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ By Mitty Motto
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ By Mitty Motto
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ By Mitty Motto
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ By Mitty Motto
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ By Mitty Motto
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ By Mitty Motto
bottom of page