top of page

NEW

Canada

Autumn Canadian rockies

ทัวร์แคนาดา ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

20 - 28 กันยายน 2563

ทัวร์แคนาดา ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี Canadian Rockies 9 วัน 7 คืน

กำหนดการเดินทาง : วันที่ 20 - 28 ก.ย. 2563

รับผู้ร่วมเดินทาง 6-12 ท่าน

 

นำทริปโดย

บี ผู้นำเที่ยว พร้อมพาคุณพจญภัยและดูแลคุณตลอดทริป

เบิร์ด ช่างภาพประจำทริป ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพแนว Landscape Photography – ยินดีสอน แชร์ประสบการณ์ และถ่ายภาพสวยๆ ให้คุณเอาไปอวดคนอื่นอย่างปลาบปลื้มได้แน่นอน

 

Mitty Motto ขอเสนอเปิดเส้นทางใหม่ ทัวร์แคนาดา ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติ ของเทือกเขา Canadian Rockies, น้ำตกสวยแปลกตา และทะเลสาบสีฟ้าใส อย่าง Lake Louise, Lake Minnewanka และ Maligne Lake รวมไปถึงกิจกรรมสนุกๆ อย่าง Columbia Icefield ชมธารน้ำแข็งของเทือกเขา Canadian Rockies และ Columbia Skywalk เดินแบบเสียวๆ บนแนวหน้าผา, ขึ้น Banff Gondola ชมวิวมุมสูงของเมืองแบมฟ์ และล่องเรือในทะเลสาบสีฟ้า 2 ทะเลสาบ จุใจกับการเที่ยวในอุทยานทั้ง 3 แห่งอย่างแน่นอน

ไม่ว่าจะกล้องใหญ่ กล้องเล็ก หรือ กล้องมือถือ ก็ถ่ายสวยๆ ได้เหมือนกัน Mitty Motto จัดทริปให้เหมาะกับผู้รักการเดินทางทุกรูปแบบ มีเวลาให้ดื่มด่ำกับสถานที่และกิจกรรมสนุกๆ ครบถ้วนแน่นอน!!

ทัวร์แคนาดา by Mitty Motto

แผนการเดินทาง ทัวร์แคนาดา 20 - 28 ก.ย. 63

วันที่ 1 : 20 ก.ย. 2563 Bangkok – Narita - Vancouver - Calgary - Canmore

 • เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบิน Air Canada (Operated by ANA) เที่ยวบินที่ AC6230 เวลา 6.45น. ไปยังสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เวลา 15.00น. รอเปลี่ยนเครื่องบิน 1 ชม. 50 นาที จากนั้นเดินทางต่อด้วยสายการบิน Air Canada เที่ยวบินที่ AC4 เวลา 16.50น. ไปยังสนามบินแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา รอเปลี่ยนเครื่องบิน 3 ชม. 10 นาที แล้วเดินทางต่อด้วยสายการบิน Air Canada เที่ยวบินที่ AC212 เวลา 12.35น. ไปยังสนามบินคาลการี เวลา 15.01น.

 • นำทางเดินทางไปยังเมือง Canmore แวะจุดชมวิวต่างๆ รอบเมือง และเทือกเขา Three Sisters

 • เช็คอินโรงแรม Canmore Rocky Mountain Inn หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2 : 21 ก.ย. 2563 Canmore - Lake Louise

 • ช่วงเช้า นำท่านลงเรือ Lake Minnewanka Cruise ชื่นชมความสวยงามของทะเลสาบสีฟ้าและต้นไม้ที่กำลังเปลี่ยนสี

 • จากนั้นแวะจุดชมวิว Johnston Canyon และ Morant's Curve แล้วออกเดินทางต่อไปยังทะเลสาบอันโด่งดัง Lake Louise

 • เช็คอินโรงแรม Lake Louise Inn หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : 22 ก.ย. 2563 Lake Louise

 • ช่วงเช้า พาท่านไปยังทะเลสาบ Moraine Lake เดินชมธรรมชาติโดยรอบ และเดินต่อไปยัง Larch Valley (เดิน ไป-กลับ ประมาณ 8-9 กม.)

 • จากนั้น นำท่านไปยังน้ำตก Takakkaw Falls, Herbert Lake และ Emerald Lake

 • เช็คอินโรงแรม Lake Louise Inn หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : 23 ก.ย. 2563 Lake Louise - Jasper

 • พาท่านเดินทางไปยัง Bow Lake, Peyto Lake, Mistaya Canyon และ Howse Pass viewpoint

 • จากนั้น นำท่านไปทำกิจกรรม Columbia Icefield นั่งรถบัสใหญ่เข้าไปยังธารน้ำแข็ง และกลับมาเดินสวยๆ แบบเสียวๆ ที่ Columbia Skywalk

 • เช็คอินโรงแรม Sunwapta Falls Rocky Mountain Lodge หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 : 24 ก.ย. 2563 Jasper

 • นำท่านไปชมน้ำตก Sunwapta Falls, Athabasca Falls และทะเลสาบ Medicine Lake

 • จากนั้น พาท่านลงเรือ Maligne Lake Cruise แบบพรีเมี่ยม ล่องตามทะเลสาบสีฟ้า วิวเทือกเขางดงาม และแวะลงเกาะ Spirit Island แล้วเดินทางต่อไปยัง Maligne Canyon

 • เช็คอินโรงแรม Jasper Inn & Suites หรือเทียบเท่า

 • พาท่านออกล่าแสงเหนือ ตามสภาพอากาศและพื้นที่ที่ท้องฟ้าจะอำนวยให้เห็นแสงได้ชัดเจน

 

วันที่ 6 : 25 ก.ย. 2563 Jasper - Banff

 • เดินทางกลับไปยังเมืองแบมฟ์ เปิดโอกาสให้ท่านได้เดินเล่น ชมเมือง ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 • จากนั้น พาท่านขึ้นกระเช้า Banff Gondola ชมวิวมุมสูงของเมืองแบมฟ์และเทือกเขา Canadian Rockies

 • ช่วงเย็น นำท่านไปทะเลสาบ Vermillion Lakes ถ่ายภาพสวยๆ กัน

 • เช็คอินโรงแรม Charltons Banff หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 7 : 26 ก.ย. 2563 Banff - Calgary

 • นำท่านไปยังจุดชมวิว Castle Mountain แล้วจึงเดินทางกลับเข้าเมือง Calgary

 • เปิดโอกาสให้ท่านได้เดินเล่น ชมเมือง Calgary ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 • เช็คอินโรงแรม Wingate by Wyndham Calgary Airport หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 : 27 ก.ย. 2563 Calgary - Narita

 • เดินทางออกจากสนามบินคาลการี ด้วยสายการบิน Air Canada เที่ยวบินที่ AC9 เวลา 12.45น. ไปยังสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เวลา 14.35น. (ของวันที่ 28 ก.ย. 63)

วันที่ 9 : 28 ก.ย. 2563 Narita - Bangkok

 • รอต่อเครื่องประมาณ 3 ชม. 50 นาที จากนั้น เดินทางออกด้วยสายการบิน Air Canada (Operated by ANA) เที่ยวบินที่ AC6251 เวลา 18.25น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เวลา 23.10น. โดยสวัสดิภาพ

โปรดทราบข้อมูลสำคัญสำหรับทัวร์แคนาดา :

 • ยานพาหนะ เป็นรถตู้ 8 ที่นั่ง หรือรถ SUV ซึ่งบริเวณเก็บสัมภาระมีจำกัด จึงต้องขอความกรุณานำกระเป๋าขนาดใหญ่ไม่เกิน 28 นิ้ว ต่อ 1 ท่าน 

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการจองประเภทยานพาหนะตามความเหมาะสมของจำนวนผู้ร่วมทริปและลักษณะของทริป

 • เนื่องจากการเดินทางเป็นแบบ Road Trip การทานอาหารจะเป็นแนว ถึงตรงไหน สะดวกตรงไหน หาทานกันตรงนั้น หรือ อาหารบางมื้ออาจจะต้องซื้อแบบ Fast Food และรับประทานบนรถ เพื่อทำเวลาไปสถานที่ถัดๆ ไปให้ครบได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ ทั้งนี้ ทีมงานจะจัดสรรเวลาการรับประทานให้เหมาะสมตามสถานที่ที่ไปถึงในวันนั้นๆ

 • การทำวีซ่าแคนาดา จะต้องยื่นเรื่องผ่านระบบออนไลน์แล้วจึงไปที่ศูนย์ VFS เพื่อเก็บลายนิ้วมือและส่งหนังสือเดินทาง โดยเราจะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารใบสมัครและแผนการเดินทาง เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่า ซึ่งจะนัดหมายกันอีกครั้ง ประมาณ 2 เดือนก่อนวันเดินทาง

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง รวมถึงกรณีที่ท่านไม่สามารถเช็คอินได้ทันตามเวลาของสายการบินและเที่ยวบินนั้นๆ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ระบุความรับผิดชอบไว้ หรือตามประเภทตั๋วเครื่องบินที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าทริปให้ท่านได้

อัตราค่าบริการต่อท่าน : 89,000 บาท

ค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าโรงแรมที่พัก ดังนี้

คืนที่ 1 : Canmore Rocky Mountain Inn ห้องพักคู่ ห้องน้ำส่วนตัว รวมอาหารเช้าแบบ Continental

คืนที่ 2-3 : Lake Louise Inn ห้องพักแบบ 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว มีครัว (ไม่รวมอาหารเช้า)

คืนที่ 4 : Sunwapta Falls Rocky Mountain Lodge ห้องพัก 4 ท่าน ห้องน้ำส่วนตัว รวมอาหารเช้า

คืนที่ 5 : Jasper Inn & Suites ห้องพักแบบ 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว มีครัว (ไม่รวมอาหารเช้า)

คืนที่ 6 : Charltons Banff ห้องพักแบบ 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว รวมอาหารเช้าแบบ Continental

คืนที่ 7 : Wingate by Wyndham Calgary Airport ห้องพักคู่ ห้องน้ำส่วนตัว รวมอาหารเช้า

*** สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่านเดียว ทางเราจะจัดหาเพื่อนร่วมห้องให้โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการพักเดี่ยวแต่อย่างใด ***

 • ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการเดินทาง ได้แก่ ค่าน้ำมัน, ค่าที่จอดรถ และอื่นๆ

 • ค่านั่งเรือ Lake Minnewanka Cruise

 • ค่านั่งเรือ Maligne Lake Cruise

 • ค่ากิจกรรม Columbia Icefield & Skywalk

 • ค่าขึ้นกระเช้า Banff Gondola

 • ค่าบัตรเข้าอุทยานแห่งชาติ Banff, Yoho และ Jasper

 • บริการถ่ายภาพและสอนการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ท่านละไม่เกิน 500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ราคา ณ วันที่ 11 ก.พ. 63 ราคาอยู่ที่ประมาณ 38,000-41,000 บาท)

*** กรุณารอแจ้งยืนยันการเดินทางจากผู้นำทริป ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเที่ยวบิน กรณีที่มีเที่ยวบินที่ราคาย่อมเยากว่า และยังคงเดินทางได้ตามโปรแกรมที่แจ้งไว้เช่นเดิม ***

 • ค่าวีซ่าแคนาดา

 • ค่าอาหารเช้าบางมื้อ กลางวันและเย็น (อยู่ที่วันละ 1,000 – 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับเลือกรับประทาน)

 • ค่าทิปพนักงานบริการ (ถ้ามี)

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ เช่น ค่า sim card ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

 

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • จองวันที่จอง : ชำระค่ามัดจำครั้งที่ 1 ท่านละ 30,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยจะถือลำดับการชำระค่ามัดจำเป็นสำคัญ

 • ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63 : ชำระมัดจำครั้งที่ 2 ท่านละ 30,000 บาท

 • ภายในวันที่ 15 ก.ค. 63 : ชำระมัดส่วนที่เหลือทั้งหมด

หากลูกค้าชำระไม่ตรงตามกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของลูกค้า

 

การชำระเงินค่าทริป - กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
ชื่อบัญชี : บริษัท มิตตี้ มอตโต้ จำกัด

 • ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี 408-249139-4

 • ธ.กสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี 030-1-59697-9

 • ธ.กรุงเทพ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี 040-8-05009-4

 • Prompt Pay ID 13 หลัก 010-556-011-6725

 • รับชำระด้วยบัตรเครดิต VISA, MasterCard และบัญชี PayPal

หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งกลับพร้อมส่งหน้า Passport ให้ด้วยนะคะ

 

การยกเลิกทริป โดยลูกค้า หรือวีซ่าไม่ผ่าน

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน หัก 25,000 บาท

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45-90 วัน หัก 55,000 บาท

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-45 วัน หัก 85,000 บาท

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1-15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้

กรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำ หรือ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย เหตุความรุนแรงทางการเมือง โรคระบาดใหญ่ ฯลฯ บริษัทฯ ยินดีคืนค่ามัดจำ / ค่าบริการ ที่ลูกค้าได้ชำระเงินมาแล้วทั้งหมด หักลบค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้ว (กรณีที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการซื้อตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้า บริษัทฯ จะคืนส่วนที่ได้รับการ refund จากสายการบินตามข้อกำหนดของประเภทตั๋วเครื่องบินนั้นๆ)

 

เมื่อท่านชําระค่ามัดจําแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด และเป็นการยืนยันการจองทริป อย่างเป็นทางการ

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจในบริการของ Mitty Motto ค่ะ

...“Stop Dreaming, Start Living”...

#mittymotto #ทัวร์ต่างประเทศ #ทัวร์แคนาดา #Calgary #Banff #YohoNationalPark #JaserNationalPark #LakeLouise #ColumbiaIcefield #ColumbiaSkywalk #BanffGondola #LakeMinnewankaCruise #MaligneLake #SpiritIsland

ทัวร์แคนาดา by Mitty Motto
ทัวร์แคนาดา by Mitty Motto
ทัวร์แคนาดา by Mitty Motto
ทัวร์แคนาดา by Mitty Motto
bottom of page