top of page

ICELAND

ทัวร์ไอซ์แลนด์

ทัวร์ไอซ์แลนด์ by Mitty Motto

ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ

10 - 19 พ.ย. 66

ทัวร์ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ เจาะลึกตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ครบทุกไฮไลท์ตอนใต้ของเกาะ ล่าแสงเหนือ เข้าถ้ำน้ำแข็ง นั่งรถบัสเข้าซากเครื่องบิน แช่บลูลากูนแบบพรีเมี่ยม

ค่าทริป:

125,000 บาท

เต็มแล้ว
ทัวร์ไอซ์แลนด์ by MITTY MOTTO

ทัวร์ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ

8 - 18 มี.ค. 67

ทัวร์ใหม่

ทัวร์ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ เจาะลึกตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ครบทุกไฮไลท์ตอนใต้ของเกาะ ล่าแสงเหนือ เข้าถ้ำน้ำแข็ง นั่งรถบัสเข้าซากเครื่องบิน แช่บลูลากูนแบบพรีเมี่ยม

ค่าทริป:

129,000 บาท

ทัวร์ไอซ์แลนด์ by MITTY MOTTO

ทัวร์ไอซ์แลนด์ รอบเกาะ แสงเหนือ

28 มี.ค. 67 - 8 เม.ย. 67

ทัวร์ใหม่

ทัวร์ไอซ์แลนด์ รอบเกาะ แสงเหนือ ครบทุกไฮไลท์ของประเทศไอซ์แลนด์ เหนือ ใต้ ออก ตก อย่างน้ำตกใหญ่ Dettifoss, Godafoss, หินไดโนเสาร์ Hvitserkur รวมกิจกรรมเข้าถ้ำน้ำแข็งและแช่น้ำร้อน Sky Lagoon

ค่าทริป:

145,000 บาท

bottom of page