top of page

ICELAND

ทัวร์ไอซ์แลนด์

ทัวร์ไอซ์แลนด์ by Mitty Motto

ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ

10 - 19 พ.ย. 66

ทัวร์ใหม่

ยืนยันออกทริปค่ะ

ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ เจาะลึกตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ครบทุกไฮไลท์ตอนใต้ของเกาะ ล่าแสงเหนือ เข้าถ้ำน้ำแข็ง นั่งรถบัสเข้าซากเครื่องบิน แช่บลูลากูนแบบพรีเมี่ยม

ค่าทริป:

125,000 บาท

bottom of page