top of page
DSC04989-NoLoGo.jpg

the netherlands
tulip blooming season
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ฤดูดอกไม้ผลิ สวนทิวลิป

17 - 23 เมษายน 2566 (เต็มแล้ว)
(ต่อช่วงวันหยุดสงกรานต์)

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ฤดูดอกไม้ผลิ สวนทิวลิป 7 วัน 5 คืน

กำหนดการเดินทาง : วันที่ 17 - 23 เม.ย. 66 (ต่อช่วงวันหยุดสงกรานต์)

รับผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด 6-12 ท่าน

 

นำทริปโดย

บี ผู้นำเที่ยว พร้อมพาคุณพจญภัยและดูแลคุณตลอดทริป

เบิร์ด ช่างภาพประจำทริป พร้อมถ่ายภาพสวยๆ ให้คุณเอาไปอวดคนอื่นอย่างปลาบปลื้มได้แน่นอน

Mitty Motto ขอเสนอทัวร์ใหม่ เส้นทางใหม่ของเรา ช่วงวันหยุดสำหรับคนลางานได้น้อยวัน สู่ความงดงามของประเทศเนเธอร์แลนด์ ช่วงฤดูดอกไม้ผลิ ไม่พลาดกับการเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์อันโด่งดัง สวนเคอเคนฮอฟ พร้อมการแสดงดอกทิวลิปนานาชนิด และดอกไม้สวยงามพันธุ์อื่นๆ เปิดโอกาสให้ท่านถ่ายรูปกันอย่างจุใจ เที่ยวหมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ เมืองซานดัม, หมู่บ้านกังหัน UNESCO คินเดอร์ไดค์ พิพิธภัณฑ์เซรามิกที่มีประวัติอันยาวนานของเมืองเดลฟต์ และตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม และสถานที่สำคัญๆ ต่างๆ รอบเมือง

 

ไม่ว่าจะกล้องใหญ่ กล้องเล็ก หรือ กล้องมือถือ ก็ถ่ายสวยๆ ได้เหมือนกัน Mitty Motto จัดทริปให้เหมาะกับผู้รักการเดินทางทุกรูปแบบ มีเวลาให้ดื่มด่ำกับสถานที่สวยๆ ชมเมืองน่ารักๆ เข้าใจวัฒนธรรม ความเป็นมา สร้างเสริมประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้กับคุณ

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto

แผนการเดินทาง ทัวร์เนเธอร์แลนด์ สวนทิวลิป 17 - 23 เม.ย. 66

วันที่ 1 : 17 เม.ย. 66 Bangkok - Amsterdam - Schagen

 • เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบิน KLM เที่ยวบินที่ KL876 เวลา 12.05น. ไปยังกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เวลา 18.45น.

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง Schagen และเช็คอินโรงแรม Slot Hotel Schagen หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 : 18 เม.ย. 66 Schagen - Zaandam

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอ๊าท์

 • พาท่านชมวิวทุ่งทิวลิปหลากสี บริเวณรอบเมือง Schagen ซึ่งเป็นบริเวณที่มีฟาร์มปลูกดอกทิวลิปเป็นจำนวนมาก

 • จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ เมืองซานดัม เปิดโอกาสให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูป ช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย

 • เช็คอินโรงแรม Boutique Hotel Zaan หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 : 19 เม.ย. 66 Zaamdam - Rotterdam

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอ๊าท์

 • พาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเดลฟต์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เซรามิกที่มีประวัติอันยาวนาน Royal Delft และเดินเล่นตัวเมืองเก่า ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

 • จากนั้น เดินทางไปยังเมืองร็อตเตอร์ดัม แวะชม Cube House เดินเล่น เลือกซื้อของใน Market Hall และท่าเรือเก่าของเมือง

 • เช็คอินโรงแรม Nhow Rotterdam Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 : 20 เม.ย. 66 Rotterdam - Gouda - Utrecht - Amsterdam

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอ๊าท์

 • นำท่านไปยังหมู่บ้านกังหัน คินเดอร์ไดค์ ซึ่งได้ขึ้นเป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage ตั้งแต่ปี 1997 จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง Gouda แวะเดินตลาดชีส Cheese Market ให้ท่านได้เลือกชิมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย

 • พาท่านเดินทางต่อไปยังเมือง Utrecht แวะชมสวนสวยของปราสาท De Haar Castle และเดินเล่นตัวเมืองเก่าของ Utrecht และเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม

 • เช็คอินโรงแรม XO Hotels Couture หรือเทียบเท่า (2 คืน)

 

วันที่ 5 : 21 เม.ย. 66 Amsterdam - Keukenhof Garden

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอ๊าท์

 • นำท่านเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์อันโด่งดัง สวนเคอเคนฮอฟ Keukenhof พร้อมการแสดงดอกทิวลิปนานาชนิด และดอกไม้สวยงามพันธุ์อื่นๆ ปล่อยให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูป ดื่มด่ำบรรยากาศสวยๆ อย่างจุใจ

 • จากนั้น กลับสู่ตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม จากโรงแรม โดยรถ Tram ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ Anne Frank House และลงเรือ Canal Boat Tour ล่องชมวิวเมืองอัมสเตอร์ดัมอีกมุมมองตามคลองต่างๆ ในตัวเมือง

 

วันที่ 6 : 22 เม.ย. 66 Amsterdam - Bangkok

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอ๊าท์

 • นำท่านเข้าชมโรงเบียร์ไฮเนเก้น Heineken Experience เรียนรู้ประวัติศาสตร์ นวัตกรรม และกระบวนการผลิตเบียร์ เข้าชมโรงงานผลิตเบียร์แห่งแรกของ Heineken สนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆ และลองชิมตัวอย่างเบียร์ (เข้าชมได้เฉพาะท่านที่มีอายุมากกว่า 18 ปี)

 • จากนั้น ไปยังสนามบินอัมสเตอร์ดัม เพื่อขึ้นเครื่อง ด้วยสายการบิน KLM เที่ยวบินที่ KL875 เวลา 17.30น. 

วันที่ 7 : 22 เม.ย. 66 Bangkok

 • เดินทางถึงกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 9.30น. โดยสวัสดิภาพ

DSC05479-Edit.jpg
DSC05358-Edit.jpg

โปรดทราบข้อมูลสำคัญสำหรับทัวร์เนเธอร์แลนด์:

 • ยานพาหนะ เป็นรถตู้ 8 ที่นั่ง หรือรถ SUV ซึ่งบริเวณเก็บสัมภาระมีจำกัด จึงต้องขอความกรุณานำกระเป๋าขนาดใหญ่ไม่เกิน 26 นิ้ว ต่อ 1 ท่าน (Checked Baggage น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. และ Carry-on Baggage น้ำหนักไม่เกิน 8 กก. ตามข้อกำหนดของสายการบิน)

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการจองประเภทยานพาหนะตามความเหมาะสมของจำนวนผู้ร่วมทริปและลักษณะของทริป

 • เนื่องจากการเดินทางเป็นแบบ Road Trip การทานอาหารจะเป็นแนว ถึงตรงไหน สะดวกตรงไหน หาทานกันตรงนั้น หรือ อาหารบางมื้ออาจจะต้องซื้อแบบ Fast Food และรับประทานบนรถ เพื่อทำเวลาไปสถานที่ถัดๆ ไปให้ครบได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ ทั้งนี้ ทีมงานจะจัดสรรเวลาการรับประทานให้เหมาะสมตามสถานที่ที่ไปถึงในวันนั้นๆ

 • การทำวีซ่าเชงเก้นเพื่อไปประเทศเนเธอร์แลนด์ จะต้องยื่นเรื่องกับ VFS ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยบริษัทฯ จะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารใบสมัครและแผนการเดินทาง เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่า ซึ่งจะนัดหมายกันอีกครั้ง ประมาณ 1.5 - 2 เดือนก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือวีซ่าไม่สามารถออกได้ทันตามกำหนดการเดินทาง เนื่องจากการพิจารณาวีซ่าอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง รวมถึงกรณีที่ท่านไม่สามารถเช็คอินได้ทันตามเวลาของสายการบินและเที่ยวบินนั้นๆ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ระบุความรับผิดชอบไว้ หรือตามประเภทตั๋วเครื่องบินที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าทริปให้ท่านได้

 • ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านจำเป็นต้องฉีดวัคซีนครบโดส Fully Vaccinated ตามเงื่อนไขการเข้าประเทศต่างๆ ทั้งขาออกและขาเข้า โดยเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองของประเทศนั้นๆ รวมถึงการตรวจ RT-PCR หรือ ATK ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาและได้รับการฉีดวัคซีน และ/หรือ การตรวจหาเชื้อโควิดของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการฉีดวัคซีน และ/หรือ ผลตรวจหาเชื้อโควิด ทำให้ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ท่านได้ชำระมาแล้ว

 • กรณีผู้ร่วมเดินทางติดเชื้อโควิดที่ต่างประเทศ และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว และผู้ติดเชื้อสามารถเดินทางต่อไปได้ โดยคำนึงถึงมาตรการสาธารณสุข และความปลอดภัยของผู้ร่วมทริปทุกคนเป็นสำคัญ หากท่านไม่ได้ติดเชื้อ แต่ไม่ประสงค์เดินทางร่วมกับผู้ติดเชื้อ หรือตัดสินใจไม่เดินทางต่อ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ท่านได้ชำระมาแล้ว

 • เนื่องจากทริปนี้เป็นทริปต่อเนื่องกับทริปไอซ์แลนด์ ผู้ร่วมทริปอาจต้องเดินทางจากกรุงเทพด้วยตนเอง และพบกับผู้นำทริปที่สนามบินอัมสเตอร์ดัม เว้นแต่หากมีผู้ร่วมทริปตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป จะมีทีมงานอีก 1 ท่านดูแลและเดินทางไปกลับพร้อมกับผู้ร่วมทริปทุกท่าน

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน : 68,000 บาท

 

ค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าโรงแรมที่พัก 3-4 ดาว ห้องพักคู่ ห้องน้ำส่วนตัว และอาหารเช้าตลอดโปรแกรมการเดินทาง

 • ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการเดินทาง ได้แก่ ค่าน้ำมัน, ค่าที่จอดรถ, ค่าผ่านทางหลวง, ค่ารถ Tram และอื่นๆ

 • ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ Royal Delft

 • ค่าเข้าสวน Keukenhof

 • ค่าเข้าสวนของปราสาท De Haar Castle

 • ค่า Canal Boat Tour ในเมืองอัมสเตอร์ดัม

 • ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ Anne Frank House

 • ค่าเข้า Heineken Experience

 • บริการถ่ายภาพและสอนการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ท่านละไม่เกิน 500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ (ราคา ณ วันที่ 17 ก.ย. อยู่ที่ประมาณ 36,000-40,000 บาท)

*** กรุณารอแจ้งยืนยันการเดินทางจากผู้นำทริป ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเที่ยวบิน กรณีที่มีเที่ยวบินที่ราคาย่อมเยากว่า และยังคงเดินทางได้ตามโปรแกรมที่แจ้งไว้เช่นเดิม ***

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 4,000 บาท ตามค่าธรรมเนียมของ VFS)

 • ค่าประกันการเดินทางสำหรับวีซ่าเชงเก้น

 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น

 • ค่าทิปพนักงานบริการ (ถ้ามี)

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ เช่น ค่ายา ค่า sim card ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

 

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • จองวันที่จอง : ชำระค่ามัดจำท่านละ 25,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยจะถือลำดับการชำระค่ามัดจำเป็นสำคัญ

 • ภายในวันที่ 28 ก.พ. 66 : ชำระมัดส่วนที่เหลือทั้งหมด

หากลูกค้าชำระไม่ตรงตามกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของลูกค้า

 

การชำระเงินค่าทริป - กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
ชื่อบัญชี : บริษัท มิตตี้ มอตโต้ จำกัด

 • ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี 408-249139-4

 • ธ.กสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี 030-1-59697-9

 • ธ.กรุงเทพ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี 040-8-05009-4

 • Prompt Pay ID 13 หลัก 010-556-011-6725

หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งกลับพร้อมส่งสลิปโอนเงินและหน้า Passport ให้ด้วยนะคะ

 

การยกเลิกทริป โดยลูกค้า หรือวีซ่าไม่ผ่าน

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ ยินดีคืนค่ามัดจำ / ค่าบริการ ที่ลูกค้าได้ชำระเงินมาแล้วทั้งหมด หักลบค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้ว

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30-45 วัน หัก 30,000 บาท

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-30 วัน หัก 40,000 บาท

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1-15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้

กรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำ หรือ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย เหตุความรุนแรงทางการเมือง โรคระบาดใหญ่ ฯลฯ บริษัทฯ ยินดีคืนค่ามัดจำ / ค่าบริการ ที่ลูกค้าได้ชำระเงินมาแล้วทั้งหมด หักลบค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้ว (กรณีที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการซื้อตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้า บริษัทฯ จะคืนส่วนที่ได้รับการ refund จากสายการบินตามข้อกำหนดของประเภทตั๋วเครื่องบินนั้นๆ)

 

เมื่อท่านชําระค่ามัดจําแล้ว ถือว่า ท่านตกลงและรับทราบในกำหนดการเดินทาง ลักษณะและเงื่อนไขการเดินทาง ลักษณะที่พัก และรถเช่า รวมไปถึงข้อตกลงอื่นๆ และเป็นการยืนยันการจองทริปอย่างเป็นทางการ

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจในบริการของ Mitty Motto ค่ะ

...“Stop Dreaming, Start Living”...

 

#mittymotto #ทัวร์ต่างประเทศ #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์เนเธอร์แลนด์ #อัมสเตอร์ดัม #ทุ่งทิวลิป #สวนทิวลิป #Delft #Rotterdam #Utrecht #AnneFrankHouse #Keukenhof #CanalBoat #HeinekenExperience #DeHaarCastle #UNESCOsite #ZaanseSchans #Zaandam #Kinderdijk

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ by Mitty Motto
bottom of page