new zealand

ทัวร์นิวซีแลนด์

NZX00916.jpg

ทัวร์นิวซีแลนด์ ใบไม้เปลี่ยนสี

28 เม.ย. - 7 พ.ค. 66

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี (ติดวันหยุดวันแรงงาน ฉัตรมงคลและวิสาขบูชา) ลาหยุดไม่กี่วัน ครบทุกไฮไลท์เกาะใต้นิวซีแลนด์ กับวิวใบไม้เปลี่ยนสีเหลืองทองอร่าม พร้อมกิจกรรมสนุกๆ มากมายที่รวมอยู่ในค่าทริปแล้ว

coming soon 2.png