new zealand

ทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ by Mitty Motto

ทัวร์นิวซีแลนด์

30 พ.ย. - 10 ธ.ค. 62

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน (ติดวันหยุดวันพ่อ และวันรัฐธรรมนูญ) ลาหยุดไม่กี่วัน ไปเจาะลึกเกาะใต้นิวซีแลนด์ สดชื่นกับทุ่งดอกลูปิน พร้อมกิจกรรมสนุกๆ มากมายที่รวมอยู่ในค่าทริปแล้ว

ค่าทริป:

88,000 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ by Mitty Motto

ทัวร์นิวซีแลนด์ ฤดูร้อน

เกาะใต้ : 29 พ.ย. - 6 ธ.ค. 63

เกาะเหนือ : 6 - 9 ธ.ค. 63

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน (ติดวันหยุดวันพ่อ และวันรัฐธรรมนูญ) ลาหยุดไม่กี่วัน ครบทุกไฮไลท์เกาะใต้นิวซีแลนด์ สดชื่นกับทุ่งดอกลูปิน มี option ให้อยู่เที่ยวเกาะเหนือต่อด้วย ครบจบในทริปเดียว พร้อมกิจกรรมสนุกๆ มากมายที่รวมอยู่ในค่าทริปแล้ว

ค่าทริป เริ่มต้นที่ :

69,900 บาท

New Icon.png